Beenhouwersstraat 59
 B-1000 Brussel / Belgium
 
Tel. +32-2-513.14.86
Email : info@b-gevaar.com 
. .

B-Galerie 
Ex-Libris 
Prints 
Nieuwsbrief 
FAQ 
Karretje
Home
French English Dutch
Raadpleeg ook het nieuwsarchief

Gewikt en gewogen (140): Vorsers 2
20/9/2018

Inhoudelijk: "Tijdens de winter van 1594 doen zich tal van bloedige rituelen voor daar hoog boven in het noorden, waar geen van de wetenschappers een verklaring voor heeft. In de hoop het mysterie op te lossen, komen twee geleerden met een tegengestelde visie op de voorgrond: een Duits genie met een aparte kosmische perceptie vs. een punctuele en berekende astroloog uit Pisa.

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Verrassing alom. Twee nieuwe geleerden aan het werk, op zoek niet alleen naar kennis, maar vooral naar een schuldige moordenaar. Goed bedacht van Blengino om deze geschiedkundige vorsers op een bepaalde manier een wetenschappelijk forum te geven. A la William van Baskerville komt Galileo net als in De naam van de Roos in een gesloten gemeenschap terecht. Gelinkt aan de Snorra Edda wijst de vinger eerst naar een mystieke cultus. Klopt dat daadwerkelijk? Kennis maakt macht, dat bewijzen deze intelligente wezens die via deductie toch de eindstreep kunnen halen. Even ingenieus als het scenario is, vervolledigen Carloni en Isambert het frivole spel. Het beest van het eiland, wat een genot."
11-09-2018

8/10Gewikt en gewogen (139): Don Quichot
20/9/2018

Inhoudelijk: "Als Alonso Quijano zich besluit te verzetten tegen de bouw van een nieuw windmolenpark krijgt hij maar weinig bijval. In zijn frustratie besluit hij het hogerop te zoeken, als een nieuw probleem zich aandient: alzheimer. Naarmate Alonso zich dieper vastbijt in zijn strijd, vervaagt zijn grip op de werkelijkheid en neemt de queeste in zijn hoofd levensechte vormen aan."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Flix deed het al eerder in Münchhausen en Freud, klassieke literatuur oprakelen en in een moderne context plaatsen. Alleen is de jonge artiest nu volwassen geworden en wil hij absoluut zelf instaan voor het scenario. Een waanbeeld Don Quichot waardig. Alleen heeft Flix niet eenzelfde draagkracht als zijn vorige werkmakker Bernd Kissel en mist dit boek voldoende kracht om je mee door het ridderlijke, utopische avontuur te loodsen. Flix actualiseert het nog door alles te koppelen aan het modernisme van de stripverhalen, kleinzoonlief die begeesterd door The Dark Knight van Frank Miller ook ten strijde trekt tegen het onrecht. Flix' invulling ontbeert overtuigingskracht, mede door de beperkte, kleurloze komische stijl. De queeste blijft afstandelijk waardoor het gevecht tegen de windmolens in de lucht vervliegt."
11-09-2018

5/10Gewikt en gewogen (138): Steam Noir 3
19/9/2018

Inhoudelijk: "Een inbraak in een villa van de atmosfeer-havenstad Scheerling roept een buitengewoon team op de been: Hendrik Leerwoud, vrijgezel, levensgenieter en specialist in het opsporen van bovennatuurlijke fenomenen; Richard Heren, een bezield en zachtmoedig Machinemens maar tevens een doorgewinterde criminoloog en tenslotte mevrouw D, een geëmancipeerde onderzoekster voor de Personeelsunie."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Steam Noir heeft een zekere uitstraling, alleen ontbreekt onder het holle laagje mist de warmte. Eindelijk krijg je wat meer duiding en word de cirkel gerond! Het mysterie van het koperen hart is alvast opgehelderd. Helaas heeft het creatieve team nog niet de nodige ervaring om er een echt leesbare strip van te maken. Intrigerend, edoch ontoereikend."
11-09-2018

6/10Gewikt en gewogen (137): Wie laatst lacht
19/9/2018

Inhoudelijk: "Het verhaal van een man die zijn vrouw met een voorhamer de kop inslaat en haar lijk dumpt in een vergeten waterput. Als hij weer thuiskomt, wacht zijn vrouw hem op alive and kicking."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Goed, maar te licht bevonden. Zidrou schrijft een Coen Brothers Fargo-achtig scenario, de verschillende pogingen om eenzelfde vrouw te vermoorden als leitmotiv. Indien het één hoofdrolspeler betrof, zou je makkelijker in de waanzin kunnen delen, met meerdere wordt het echter moeilijker om geloof te hechten aan de collectieve fata morgana's. Zelfs al spelen ze zich exclusief in iemands hoofd af, edoch twee die hetzelfde ervaren, neen. Nochtans heeft Wie laatst lacht ontzettend veel flair. Dat komt door die geweldige tekeningen van Benoît Springer. Uitstekend via de beperkte kleuren versterkt door de artiest zelf en geholpen door Séverine Lambour. Stelen inhoudelijk de show: de struisvogels. Ondanks hun zwijgzame optreden, brengen zij ongewild leven in deze doodse brouwerij. Hilarisch, de ontsnapte gevangene. Zidrou bouwt gestaag op en verrast door de wendingen, alleen bevredigt de ontknoping niet en stuikt Wie laatst lacht een beetje in elkaar. Wie had er als laatste niet nog harder willen lachen?"
11-09-2018

7/10Gewikt en gewogen (136): FC De Kampioenen 100
19/9/2018

Inhoudelijk: "De Xaverianen, de verre bewoners van de planeet Xaverius, die allemaal lijken op Xavier Waterslaeghers, besluiten om de honderdste verjaardag van Oma Boma mee te vieren. Een delegatie vertrekt in een ruimtetuig richting aarde. Op aarde bereiden de Kampioenen de vijfentachtigste verjaardag van Oma Boma voor en de honderdste match tegen De Schellekens."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Geen verjaardag, wel de viering van een honderdste album. Wat gaat het snel zonder dat de reeks lijdt onder overproductiviteit. De insteek is inspiratieloos (teren op de tussenkomst van de voor de papieren Kampioenenversie bedachte Xaverianen) met als stichtend voorbeeld het valsspelen door te interveniëren om de 'toekomst' van de voetbalclub in het 'verleden' te verzekeren. Jammer dat voor zo'n jubileumuitgave niet meer moeite werd gedaan want zelfs de extra pagina's geven niet het gevoel een meerwaarde te zijn."
11-09-2018

4/10Gewikt en gewogen (135): Wraithborn 1
18/9/2018

Inhoudelijk: "Er zijn demonen onder ons, geketend en onzichtbaar, maar immer worstelend om vaste voet te krijgen in de materiële wereld. Een geheim broederschap van krijgers bewaakt een oude kracht, de Wraithborn, het enige wapen dat de wezens in bedwang kan houden."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Vermoeiende strip die je slaapvermogen op de proef stelt. Bombastisch en maniëristisch, kenmerken voor Benitez' oeuvre. Het Wraithborn-genootschap heeft er een nieuw lid bij, de achterkafttekst is duidelijker dan de inhoud zelf. Het scenario van Chen komt maar niet op gang, het is vooral door het semi-fantasy-gegeven hoogdravend en kan met moeite boeien. Hopen dus dat na Renaissance die wedergeboorte er alsnog komt."
11-09-2018

5/10Gewikt en gewogen (134): Mac Coy Integraal 1
18/9/2018

Inhoudelijk: "Mac Coy draagt het uniform van de Zuidelijken als hij gevangen wordt genomen door Noordelijke troepen, maar aan het eind van de oorlog wordt hij wegens zijn dapperheid bevorderd tot sergeant-major en al gauw belast met een reeks moeilijke opdrachten, onder andere in Mexico waar hij moet proberen een grote hoeveelheid goud terug te vinden, die bedoeld was als soldij voor de soldaten."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Het dossier bevestigt wat je allemaal al wist. Dat Mac Coy de strip door de schabouwelijke uitgave voorheen nooit goed tot zijn recht is gekomen. Nu krijgt Palacios alsnog eerherstel met daarenboven een originele pagina die in facsimile-zwartwit is opgenomen. Wees voor een keer niet het zwijn en geniet van deze parel. Over De legendarische Alexis Mac Coy: fe-no-me-naal. In een periode dat iedereen dweepte met de rechtschapenheid van de Noordelijken zijn Gourmelen en Palacios rebels en o zo politiek incorrect en kiezen ze een zuidelijke luitenant als protagonist. In een oorlog waar de scheidingslijn tussen goed en kwaad flinterdun is (ieder strijdt wel voor zijn of haar ideaal), vallen de exploten van Mac Coy des te meer op. Onbaatzuchtig (voor het Zuidelijke vaderland) is hij in tegenstelling tot Blueberry niet de revolterende soldaat die bevelen negeert. Neen, Mac Coy maakt zich onwaarschijnlijk onsterfelijk door zich te wagen in het hol van de leeuw en ook nog eens resultaat te hebben met zijn sabotagepogingen. Meer nog dan de atypische insteek is er het sublieme even onorthodoxe tekenwerk van Palacios. Bij de reguliere albumuitgave getemperd door een teleurstellende overbelichte druk, in deze Arboris Klassiekers Gebundeld kan je in volle glorie genieten van Palacios' volwassen, gedurfde stijl vol arceringen die de overzichtelijkheid niet beïnvloeden. De heroïsche daden van de protagonist zijn misschien in de loop van de vier opdrachten wat overdreven, het haalt de grootsheid van de strip niet onderuit. Over De dollars van Holy Joe: liefhebbers van realistische strips die nooit eerder in aanraking zijn gekomen met het werk van Palacios wezen gewaarschuwd, dit is van zo'n onwaarschijnlijk hoog niveau dat hem imiteren jaren hard labeur zal eisen. En hoewel een beetje irreëel, zeg gerust surreëel, die bijzondere kleuren dragen toch bij tot de extra magie. Ze helpen het arceerspel van Palacios beter onderscheiden. Alsof alles vaak overbelicht (pagina 85, plaat 11). Centraal staat de meest opportunistische soldaat die zijn jas draait naar goeddunken. In een omgeving vol smeerlappen is Mac Coy eerder een doetje. Wat een visueel spektakel toch, genieten van Palacios is de boodschap. Over Het gouden masker: een schattenjacht waarbij Mac Coy de speelbal is. Noordelijke soldaten, een Frans garnizoen onder bevel van Keizer Maximiliaan, Juaristen, Apachen, met wie raakt de (super)held niet allemaal in de clinch? Vermakelijk, deze eindeloze odyssee, zal Mac Coy ooit rust kennen en zijn gewilde fortuin verdienen? Zoals steeds blijft het genieten van dat ijzersterke tekenwerk."
11-09-2018

8/10Gewikt en gewogen (133): Suske en Wiske 345
18/9/2018

Inhoudelijk: "Suske en Wiske ontdekken op zolder een kostbare ring en plaatsen er een foto van op de sociale media. Dit tot grote ergernis van Sidonia voor wie de ring een grote sentimentele waarde heeft."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Hoe je het ook draait of keert, het succes van een strip staat of valt met het verhaal. Tante Sidonia alias Siggy als Belgische hippieversie van Twiggy, de liefde van haar leven die mogelijks haar hart breekt. Wat is (was) de ware toedracht, Sus en Wis zoeken het uit. Operatie Siggy heeft geen karakter, noch virtuositeit om die wereld van love and peace via de flower power tot leven te brengen. Flauwe power is eerder van toepassing. Het enige opwindende aan dit boek, is de passage van professor Gobelijn in strook 143."
11-09-2018

5/10Gewikt en gewogen (132): Kat van de Rabbijn 7
17/9/2018

Inhoudelijk: "Wanneer de moskee onderloopt zijn de rabbijn en de imam het wondersnel eens dat de moslims tijdens de herstellingswerken in de synagoge mogen komen bidden. Intussen beleeft de kat van de rabbijn moeilijke tijden: de baby van Zlabya is een dotje en gaat met alle aandacht lopen."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "De ene schrijft vlugschriften om een ideologische nalatenschap na te laten. Sfar produceert vlugstripverhalen om zijn filosofische bemerkingen, religieuze vraagtekens en universele oplossingen te delen met de goegemeente. De inhoud verzuipt letterlijk onder een zondvloed van ongedisciplineerde zever. Zonder ook maar enige artistieke inspanning te leveren, kribbelt Sfar erop los, om net hetgeen te kijk te zetten waar de kunst van het beeldverhaal over het algemeen mee zou moeten uitpakken. Als hij met de Babelse toren van Bab-El-Oued verbroedering wil teweegbrengen, zit hij aan het verkeerde adres. Cultuurfilosoof Sfar misbruikt het medium om zijn boodschap te verkondigen, een zielige en respectloze benadering die zonder esthetiek verloren gaat in het moeras van middelmatigheid. Uitgeschreven zou je er minder last van hebben gehad, al zou een literator hem beoordelen op de armoedige teksten en niet zozeer de zeurderige ondertoon. Helaas is dit een strip waarbij het visuele genot weggecijferd wordt. toren van Bab-El-Oued maakt je sprakeloos. Sprakeloos van verveling."
11-09-2018

2/10Gewikt en gewogen (131): Tijd voor geheimen
17/9/2018

Inhoudelijk: "Marcel Pagnol groeit verder op en neemt afstand van het gezinsleven. Er is de terugkeer naar school, die zijn oude school zo klein doet lijken en die in zijn ogen aan paternalistisch aanzien verliest. Er zijn de leraars, de schoolvriendjes en nieuwe studievakken. Er zijn kindergeheimen, geheimen van grote mensen, kleine geheimen van jagers en van petanquespelers."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Trop is te veel. Topaze met de school en het onderwijssysteem als onderwerp. Kabeljauwtje idem en nu ook deze Tijd voor geheimen. Wat had je dan verwacht? Wederom het ronddwalen in de natuur, dan zou dit deel slechts een kopie zijn van de twee voorgaande jeugdjarenverhalen. Neen, de verdere evolutie van Marcels persoonlijkheid komt aan bod. Die ontwikkeling wordt aangepakt met de gesmede vriendschapsbanden, de strapatsen en het kattenkwaad dat uitgespookt wordt. Zo overlappend met de andere verhalen is het niet. En toch heeft Tijd voor geheimen niet eenzelfde frisse literaire inslag. Ligt het aan de vertaling, de zingende zinnen ontbreken, net als het stukje poëzie. En dat was nu net wat die andere Pagnols je over het algemeen bezorgen: lees-plezier.
11-09-2018

6/10Gewikt en gewogen (130): Kid Paddle 15
17/9/2018

Inhoudelijk: "Wetenschappelijke experimenten die op een sisser aflopen, nachtmerries over pluchen eenhoorns, binnenglippen in een film voor 16+, blorks in de pan hakken in een lunapark waar de bewaker even kribbig is als zijn keffer: het leven van Kid Paddle peddelt nooit ter plaatse."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Papa Kid treedt prominent naar voren. Of het de strip echt ten goede komt? Tenzij het de fantasie van Kid is die hem alsnog tot held bombardeert! Men in black is wederom een geslaagd succes vol morbide, sadistische grappen."
11-09-2018

7/10Gewikt en gewogen (129): Steam Noir 2
16/9/2018

Inhoudelijk: "Boven alles een geheimzinnig Dodeneiland dat de wereld van de levenden teistert. Welkom in de bizarre wereld van Steam-Noir, de steampunksage van Felix Mertikat en Benjamin Schreuder."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Intrigerend op zijn minst. Alleen heeft Mertikat moeite om het gecreëerde universum op papier over te brengen. Je maakt er geen deel van uit, aanschouwt alles voornamelijk vanop afstand. Het artificiële is te nadrukkelijk om warmte te voelen voor een der personages. Verena Klinke neemt de tekeningen van Schreuder over. Ligt in dezelfde lijn. Door eenzelfde kleurgebruik valt de 'transformatie' zelfs niet op. Gunstig."
11-09-2018

6/10Gewikt en gewogen (128): Steam Noir 1
16/9/2018

Inhoudelijk: "Een gebroken planeet. Aardschotsen die door de atmosfeer drijven. Machines met een ziel en mensen zonder geweten. Stoomkracht, groteske machines en bovennatuurlijke fenomenen."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "De leefwereld van Mertikat en Schreuder is zo hermetisch groot, dat je inderdaad eerst een toelichting nodig hebt om alles te kaderen. Alleen interesseert jou dat niet. Een verhaal moet je immers meteen in het omgekeerde en onbekende universum zuigen. Jammer want Steam Noir heeft potentieel, veel potentieel. Er zit wat magie in het werk van de zielenjager, de bizarre personages en enkele mechanische afgeleiden. De benadering van de auteurs is fris, atypisch voor de reguliere strip, een beetje losbollig zonder structuur. Een goede redactie had hen verder kunnen begeleiden. Van vertaalredactie daarentegen is nooit sprake geweest. De fouten zijn zo beschamend dat ze een groot gedeelte van het plezier wegnemen. Toch benieuwd wat deel twee zal opleveren."
11-09-2018

6/10Gewikt en gewogen (127): Alleen op de speelplaats
16/9/2018

Inhoudelijk: "De eerste stripreeks over pesten op school. Uit het leven gegrepen: de auteurs putten uit hun eigen ervaringen. Eerlijk, grappig en vaak ontwapenend authentiek."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Een themastrip die pestgedrag aan de kaak stelt. Ana en Bloz kruipen in de huid van een kind om haar weergave te noteren van onheuse behandelingen van klasgenoten, het haantjesgedrag van Clara voorop. Alles draait rond de drukkende sfeer die heerst en de impact die het heeft op Emma's leefwereld. Hoe ervaart het frêle meisje zich onder dat fysieke en psychische geweld. Vrijblijvend blijven de auteurs niet, ze begeleiden hun strip met een extra dossier om kinderen (en ouders) nog bewuster te maken van de problematiek. Een nobele gedachte, al levert het noch een komische, noch een opmerkelijke strip op."
11-09-2018

6/10Gewikt en gewogen (126): De Rode Ridder 259
15/9/2018

Inhoudelijk: "Het is jaarmarkt en dat feest trekt veel volk. Ook slavenhandelaar Omero is van de partij. Maar Ciaran, z'n gegeerde slavin, weet te ontsnappen. De jonge vrouw loopt in de armen van de Rode Ridder die Omera een lesje in menselijkheid wil geven."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "De ene wil de onrechtvaardigheid bekampen via rechtswege, de andere door middel van de directe dood. Noem het de letterlijke strafrechtelijke executie. Heel veel actie en avontuur, vermengd met hekele psychologische kwesties. Hoe eenvoudig ook, Legendre stopt er gelaagdheid in. De inkleuring van Dimitri Fogolin lijkt anders dan voorheen, sprookjesachtiger. De slavin, niet perfect, wel goed."
11-09-2018

6/10Gewikt en gewogen (125): De Luchtvaarder
15/9/2018

Inhoudelijk: "Zomer 1940, Zürich. Richard Stoltz is een vliegenier op de rand van een faillissement. De Grote Oorlog betekende het einde van zijn kleine transportbedrijf. Tot zijn vriend Tessen hem vraagt een luchtbrug tussen Stuttgart en Zürich op te zetten zodat Duitse ambtenaren discreet hun oorlogsbuit op de bank in Zurich kunnen zetten. Hoewel het voor hem ethisch onaanvaardbaar is, accepteert Richard uiteindelijk, omdat er een ander idee in zijn hoofd ontkiemt."

Wie niet meteen overtuigd is, zal onze bespreking wél helpen: "Heldhaftige eenlingen of kleine groepjes die tijdens de oorlog in Duitsland zelf hun nek uitsteken om Joodse kinderen van de deportatie te redden. Pierre-Paul Verelst schrijft het ter ere van alle oorlogskinderen, van welke religie ook. Hoe nobel zijn idee ook, van scenarioschrijven heeft hij weinig kaas gegeten. Informatief interessant rond al dat heimelijke SS-gekonkelfoes, waar de luchtvaarder netjes van kan profiteren. Een echte spanning om het mijnenveld van de gevarenzone te betreden, is er niet. Angst inboezemen doet het evenmin. De artiest kan in principe het verhaal alsnog verheffen. Helaas geldt dat niet voor Bingono. Slordig (toch zeker in vergelijking met Paradise) en amper efficiënt. De Luchtvaarder, boeiend als materie, steriel als strip."
11-09-2018

5/10.

Copyright ©2002-2009 NV Het B-Gevaar